Over het 4Mei-Projekt

Wij brengen interessante, vernieuwende programma's met bijzondere muziek over onderwerpen die te maken hebben met de herdenking op 4 mei, en de daarmee verbonden bevrijding van fascisme en sociale onrechtvaardigheid.

Jaarlijks stellen wij een programma samen met muziek rond een (actueel) thema. Wij leggen contacten over de hele wereld, zoeken muziek en teksten of geven compositieopdrachten.

In de programma's ligt het accent op de koormuziek. Soms combineren wij kooroptredens - a capella of begeleid door ensemble of orkest - met tentoonstellingen of lezingen. Wij hebben programma's gemaakt over Entartete Musik, Zuid-Afrika/Soweto, de Spaanse burgeroorlog, de Jodenvervolging, Armenië, Indonesië, Zuid-Afrika, vluchtelingen in Nederland, over zigeuners in Europa en over de situatie in voormalig Joegoslavië.

Mooie programma's met muziek die er toe doet!

Het doel van deze concerten is niet alleen stilstaan bij de herdenking, maar ook het publiek informeren en aan het denken zetten over wat de destijds bevochten vrijheid nu, meer dan 70 jaar later, nog betekent.

Met onze programma's willen aan die herdenking iets nieuws mee geven. Soms wordt muziek speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd of bewerkt of wordt gezocht naar muziekstukken die nog niet vaak in Nederland zijn uitgevoerd. Het is de bijzondere combinatie van herdenkingsconcert met nieuwe of in Nederland weinig uitgevoerde muziek, die de concerten bijzonder maken.

Wanneer zich daarvoor in de loop van het jaar een goede gelegenheid voordoet, treden wij op met een keuze uit ons basisrepertoire uit de programma's van vorige jaren.

De optredens

Vast staat ieder jaar het optreden met een nieuw programma op 4 mei in Groningen, en een kleine tournee door Nederland rond die datum. Wanneer zich daarvoor in de loop van het jaar een goede gelegenheid voordoet, treden wij op met een keuze uit ons basisrepertoire uit de programma's van vorige jaren.

19 april 2009 - Samen met Bremer Chorwerkstatt zingt het 4 Mei-Projekt in Bremen een lied uit het Armeens Oratorium.

Het 4 Mei-projekt

Het 4 Mei-Projekt organiseert elk jaar op de vierde mei na de officiële herdenking van de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog een herdenkingsconcert. Het concert vindt plaats in Groningen. Hetzelfde programma wordt rond de vierde mei nog in een aantal andere plaatsen uitgevoerd. Het programma op de 4e mei zal meestal een concert zijn, uitgevoerd door het koor, vaak in samenwerking met derden.

Het doel van deze concerten is niet alleen stilstaan bij de herdenking, maar ook het publiek informeren en aan het denken zetten over wat de destijds bevochten vrijheid nu, meer dan 65 jaar later, nog betekent.

Bij het voorbereiden van de concerten proberen wij om aan die herdenking iets nieuws mee te geven. Soms wordt muziek speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd of bewerkt of wordt gezocht naar muziekstukken die nog niet vaak in Nederland zijn uitgevoerd. Het is de bijzondere combinatie van herdenkingsconcert met nieuwe of in Nederland weinig uitgevoerde muziek, die de concerten zo bijzonder maken.

Verder streven wij ernaar om opdrachten te verschaffen aan ('minder bekende') kunstenaars, en ze daar volwaardig voor te belonen. Vanaf 1979 is er ieder jaar op 4 en/of 5 mei een concert geweest waarbij werken werden uitgevoerd van o.a. Brecht en Eissler, Sjostakovitsj, Theodorakis, Nederlandse, Jiddische, Zuid-Afrikaanse, Joegoslavische en Latijns-Amerikaanse componisten.

Wanneer zich daarvoor in de loop van het jaar een goede gelegenheid voordoet, treden wij op met een keuze uit ons basisrepertoire uit de programma's van vorige jaren.

Dirigent

Pieter Kole (1967) studeerde orgel en koordirectie aan het Conservatorium van Leeuwarden en Groningen. Hij volgde daarnaast nog diverse cursussen op het gebied van koorscholing, koor- en orkestdirectie. Pieter had lange tijd een eigen lespraktijk en dirigeerde grote en kleine vocale ensembles, cantorijen, oratoriumverenigingen en orkesten. Hij is sinds 1997 de vaste dirigent van het 4 Mei-Projekt te Groningen.

Geschiedenis

De vereniging 4 Mei-Projekt is ontstaan in 1979. In november 1978 namen Jan Lameris, die in dat jaar zijn diploma koordirectie had behaald, en Max de Ruiter van het ANJV-koor het initiatief om een nieuw koor op te richten. Een koor dat een brug zou moeten slaan tussen een klassiek koor en een actiekoor.

Voortbordurend op het concert van het ANJV-koor op 4 mei 1977 Ťn het afstudeerproject van Jan Lameris, 'Die Mutter' van Brecht en Eissler, werd het plan opgevat voor een concert op 4 mei 1979. Omdat het de bedoeling was het project op 4 mei uit te voeren, noemde het koor zich in de wandelgangen al gauw het 4 Mei-Projekt. Hoewel het koor officieel nog niet zo heette, kwam deze naam ook terug in het door Henri de Wolf ontworpen vignet, dat op het programmaboekje stond.

Wim Jurg en Ronnald Poelman werden gevraagd een stuk te schrijven over de betekenis van 4 mei voor mensen die de oorlog niet hebben meegemaakt. Het stuk zou de verbinding moeten leggen tussen 'fascisme toen' en 'fascisme nu'. Het resultaat was 'Het was in mei' een compositie die altijd sterk met het 4 Mei-Projekt verbonden is gebleven. Het eerste programma kreeg de titel 'Eťn in de strijd tegen het fascisme'.

Het concert op 4 mei en het Sjostakovitsj-concert in november van datzelfde jaar vonden enorme weerklank. Er was duidelijk behoefte aan een alternatieve vorm van herdenking die een verband legt met de hedendaagse strijd voor vrede en sociale rechtvaardigheid. Ook de bijzondere keuze van muziekstukken werd door het publiek gewaardeerd. Daarom besloot een aantal mensen bij elkaar te blijven.

Na het oprichtingsjaar werden er meer concerten georganiseerd en een stevige organisatie gevormd. In 1980 werd de vereniging het 4 Mei-Projekt statutair opgericht. Het boek Het was in mei - 10 jaar 4 Mei-Projekt geeft een uitgebreide beschrijving van de oprichtingsperikelen en de eerste jaren van het bestaan van het koor.

Het bestuur


Bestuur per januari 2017:
Harry Berghuis, Wim Berg, Rita Willink (secretaris), Cock Voorn (voorzitter, tevens penningmeester) en Eric Sander.

Het bestuur draagt verantwoordelijkheid voor het beleid en de gang van zaken op lange termijn in de vereniging en het koor. Het bestuur vergadert 1 ŗ 2 keer per maand. Besluiten over programma's, concerten en eventuele andere belangrijke zaken worden genomen tijdens algemene ledenvergaderingen. Het bestuur van de vereniging bestaat uit 5 personen. Alleen de voorzitter wordt in die functie door de algemene vergadering gekozen. De taken in het bestuur worden onderling verdeeld.

De voorbereiding van een programma

Over het algemeen wordt twee tot drie jaar van tevoren begonnen met de voorbereiding van een nieuw programma. Er moet worden nagedacht over inhoud van het programma. Vaak kiezen we voor een centraal thema, waarbij teksten en muziek worden gezocht, en componisten en organisaties om mee samen te werken. Als gekozen wordt voor een compositieopdracht moet daarvoor een componist gezocht worden. Ook met subsidiegevers is vaak al vroegtijdig contact.

Hiervoor wordt uit het koor een voorbereidingsgroep gevormd. De algemene ideeŽn over inhoud en artistieke kant van het programma worden besproken tijdens de ledenvergadering.

Uitvoering van het programma


Programmagroep 2017 (vlnr): Bea Koerts, Hinke de Boer, Alian Bergsma, Ellie Rohde, Liesbeth Volbeda. Pieter Kole ontbreekt op de foto.

In september begint de repetitieperiode voor de concerten in mei van het jaar daarop. Dan is in grote lijnen bekend wat we gaan uitvoeren. Een programmagroep, bestaande uit leden van het koor, zorgt voor de praktische voorbereiding van de concerten. Deze groep zorgt voor de bladmuziek e.d. en voor hulp en toelichting tijdens de repetities en algemene ledenvergaderingen.

In geval van een compositieopdracht onderhoudt zij contact met de componisten en tekstschrijvers. In overleg met componist en dirigent wordt een keuze gemaakt uit eventuele solisten en/of instrumentalisten.

Verder bestaat een groot deel van de activiteiten uit het verzorgen van de vormgeving van het programma (concertlocaties, decor en kleding van het koor, programmaboekje, PR, persberichten, programmaboekje etc.).

CD's en ander materiaal

Ter gelegenheid van ons 20-jarig bestaan is een CD gemaakt met een staalkaart van de muziek die in de afgelopen jaren is uitgevoerd. Voor meer informatie klik hier

Een overzicht van overige verkrijgbare CD's van het 4 Mei-Projekt

Boek: Het was in mei

In 1989 is ter gelegenheid van ons 10-jarig bestaan het boek HET WAS IN MEI - tien jaar 4 Mei-Projekt uitgebracht, dat diep ingaat op de geschiedenis van onze vereniging. Verder geeft het een goed overzicht van de programma's die in die periode uitgevoerd zijn. Het boek is voor de geÔnteresseerden nog steeds te krijgen ( 7,- of 10,- euro, incl. verzendkosten).

De Projektor

De 4 Mei Projektor is het mededelingenblad voor alle in de vereniging actieve groepen met daarnaast ruimte voor bijdragen van individuele leden. Ook dient het als discussieplatform.

Café

Na de repetitie op donderdagavond gaan velen van ons nog even naar de Padangbar (Padangstraat 3). Daar kunnen liefhebbers hun hart luchten, de keel smeren, na- en bijpraten en kennismaken met andere leden.