Interview met nieuwe dirigent Robert Ramaker

foto van Robert Ramaker
Robert Ramaker

 ‘Koor 4 Mei-Projekt: warm, open, betrokken en actueel!’ 

Sinds begin november 2017 is Robert Ramaker dirigent van het 4 Mei-Projekt (4 MP). Na 20 jaar goed en opbouwend te hebben samengewerkt met onze vorige dirigent Pieter Kole, zijn wij erg benieuwd naar de eerste ervaringen van Robert met ons koor.

Robert vertelt dat zijn belangstelling voor ons koor vooral werd gewekt door de betrokkenheid van het 4 MP bij actueel maatschappelijke thema’s: het koor heeft een duidelijke missie en vertaalt deze naar zang en muziek. Dat sluit heel erg aan bij zijn eigen wens om muziek te combineren met betekenis voor de wereld.

Opvallend aan het koor vindt hij de gezamenlijkheid: het samenwerken als groep, warm, open en betrokken. Over het algemeen mensen, die veel van muziek weten en ervaring hebben met muziekkeuzes. Levendig, met een eigen mening, maar zeker ook open voor suggesties. Karakteristiek daarvoor is het opzetten en tot stand brengen van eigen programma’s, het zoeken naar de juiste thema’s, muziek, componisten en musici. Dit doen de koorleden zelf in afstemming met de dirigent en dat is uniek.

Robert heeft van te voren enkele opnames van het 4 MP beluisterd. Daarin trokken hem vooral de moderne composities, die door het koor gezongen zijn. Dat sluit aan bij zijn eigen ruime ervaring als componist en arrangeur van diverse koorwerken en als zangcoach van solisten. Daarnaast heeft Robert veel ervaring in het opzetten, begeleiden en dirigeren van theater- en cabaretprogramma’s.

Robert wist bij zijn start als dirigent dat het koor voor het Programma 2018 bestaande stukken uit eerder repertoire had gekozen. Al snel bleek dat de muziek bij recentere koorleden niet altijd even bekend was. Dat was even omschakelen, maar brengt met zich mee dat hij nu met het koor de gelegenheid heeft om de invulling die hij aan de muziek wil geven, volop te oefenen. Dat betekent gezamenlijk hard werken en groeien naar een prachtige voorstelling!

Zijn lievelingsstuk in het programma is het a capellawerk ‘Lidice’, modern van compositie en spannend om te zingen. Een uitdaging dus. Hij wil hier met het koor een ontroerend stuk van maken met veel betekenis en fascinerende klanken.

Wij leren muzikaal en zangtechnisch veel van Robert en vragen veel van zijn directievaardigheden.  Gelukkig kunnen we zo samen heel wat uitproberen en ons verder ontwikkelen. Wij ervaren dat als inspirerend en uitdagend!

Emmy, Elly, Monique