Meezingen met je ‘oude’ dirigent?? – 40 jaar 4 Mei-Projekt

Hallo oud- en/of  ‘niet-meer-voor-het-4Mei-Projekt-zingende’ leden,

Het 4 Mei-Projekt bestaat 40 jaar, en dat vieren wij, op 30 november, met een dag zingen onder leiding van de ouddirigenten

  • Jan Lameris
  • Frank Deiman
  • Pieter Kole

De dag wordt afgesloten met een klein concert.
Alles speelt zich af in de Doopsgezinde kerk in Groningen (Oude Boteringestraat), vanaf 13.00u.

Wil je meedoen? Reageer dan naar Reunie@4meiprojekt.nl (let op de ‘k’!) (tot 5 november), we houden je dan op de hoogte.

Deelname bedraagt 30 euro.

Wij hopen op een grote opkomst.

Jubileumcommissie 4 Mei-Projekt,

Hermien Bazuin, Jolanda Hutte, Johanna Nab