Over Grenzen – Programma 2019

Jubileumprogramma 2019

‘Over Grenzen’

 

 ‘Ik hou van grenzen, maar niet van begrenzing’                                                                                                     naar Leo Vroman

 

Het 4 Mei-Projekt viert in 2019 zijn 40-jarige jubileum.

Al veertig jaar zingen wij over vrede en sociale rechtvaardigheid. Zingen speelt een belangrijke rol in onderlinge verbondenheid tussen mensen. Tussen volkeren en tussen individuen. Het geeft hoop en kracht om door te gaan.

In die veertig jaar is er in Europa veel veranderd. Dictaturen vielen, grenzen werden opengesteld en grote migratiestromen van oorlogsslachtoffers en van arbeidsmigranten kwamen op gang naar het veilige en rijke noorden van Europa.

Dit leidt daar tot angst voor verlies van identiteit, macht en welvaart. En tot haat en wantrouwen jegens de ‘anderen’. Maar ook tot mooie tegenbewegingen van warm welkom. Een muzikaal programma over een veranderend Europa in de afgelopen veertig jaar lijkt een mooie verbinding met ons eigen veertigjarig bestaan en de ideeën, waar het 4 Mei-Projekt voor staat.

Programmaboekjes 1979-2018

We gaan ons jubileumprogramma 2019 uitvoeren samen met Muziekgezelschap De Eendracht uit Ezinge. De Eendracht – een ‘fanfare met houtblazers’ – is het oudste muziekgezelschap van Nederland, opgericht in 1816. Dankzij haar lange geschiedenis heeft zij vele prachtige muziekstukken op haar repertoire, die prachtig passen in het thema van het jubileumprogramma over een veranderend Europa in de laatste veertig jaar. Solisten van De Eendracht zullen het koor van het 4 Mei-Projekt begeleiden.

Het jubileumprogramma is opgebouwd rond verschillende hoofdthema’s en zal worden ondersteund door filmbeelden. Koormuziek wordt afgewisseld met fanfaremuziek. Maar we beginnen met de oorsprong van ons 4 Mei-Projekt: het herdenken van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Voor deze unieke combinatie van koor en blaasmuziek wordt een compositie gemaakt door Robert Rademaker. Enkele stukken zullen worden gearrangeerd.

Planning Concertdata en Locaties  (voorlopig)

  • Zondag 14 april /  15.00 uur  /  Leeuwarden
  • Zaterdag 4 mei /  21.00 uur  /  De Oosterpoort, Groningen
  • Zondag 12 mei  /  17.00 uur  /  Emden

 

 

 

Inhoud programma (voorlopig)

 

1        Herdenking WOII                                                                  Eerbied

Fragment ‘Het was in mei’ (instrumentaal)

Koor/Eendracht: ‘Sanctus ’uit ‘A Mass for Peace’  Karl Jenkins

Filmbeelden:  Foto’s  Herdenking / Slachtoffers

2        Koude oorlog                                                                            Wantrouwen

Koor: Shostakovitch, lied 4, 5 en 6

Filmbeelden:  das Leben der Anderen

3         Uiteenvallen Sovjet-Unie / Val van de Berlijnse muur      Euforie

Fragment ‘Het was in mei’

Eendracht: Vento del’ Est

Filmbeelden:  Jeltsin op de tank, afbreken standbeelden Lenin / Stalin, juichende mensenmassa’s die de doorgebroken muur passeren.

4         Oorlog en vluchten                                            Wanhoop/teleurstelling

Koor : Zigeunerverhaal, Kostic

Eendracht: Free World Fantasy Jacob de Haan.

Filmbeelden: vluchtelingen uit Joegoslavië / beelden ‘nieuwe muren’/ prikkeldraad

5        Grenzen                                                                            Hoop

Fragment ‘Het was in mei’

Koor:  Baltische Koormuziek  (‘zingende revolutie’)

Koor/Eendracht: Compositie ‘Grenzen’ van Robert Ramaker

Filmbeelden: Europees Parlement / Bevrijdingsfeesten / Democratische projecten