Programma 2020 Here we are

We wachten op betere tijden…

Voorstellingen

  • Ma. 4 mei 2020, 21.00 uur Martinikerk Groningen
  • Wo. 20 mei 2020, 20.00 uur Martinikerk Groningen
  • Zo. 24 mei 2020, 15.00 uur Harmonie Leeuwarden

Programmabeschrijving

Het 4 Mei-Projekt staat – samen met De Noorderlingen – op 4 mei 2020 stil bij de gebeurtenissen en slachtoffers van de (Tweede Wereld-) oorlog. Op meer dan 80 podia in het land vinden op exact hetzelfde moment ook voorstellingen plaats. Verhalen van toen en onze ideeën van nu vormen de inspiratie voor de voorstelling “Here We Are”, samengesteld door theatermakers Andy Smart, Sara Scholten en Lotte Lohrengel, samen met dirigent Robert Ramaker, dirigent van het 4 Mei-Projekt.

Here we are                                                                                                                   

Hier staan we. Nu. We kijken en hopen.

75 jaar bevrijd, maar niet vrij.

De verhalen van toen nog kinderen en de verhalen van kinderen nu. Allemaal mensen met een verleden, verbonden met elkaar. In welke oorlog je opa en oma ook streden of je grootmoeder is gestorven. In welke oorlog jij nu strijdt of van bent weggevlucht. We erven zowel oorlog als vrijheid, het is onderdeel van ons mens-zijn, onze geschiedenis. Kinderen in oorlog: geknakt, gebroken en prachtig. Oorlog maakt verschrikkelijke monsters als ook grote helden.