Wat wij zoal doen

Vast staat ieder jaar het optreden met een nieuw programma op 4 mei in Groningen, en een kleine tournee door Nederland rond die datum. Wanneer zich daarvoor in de loop van het jaar een goede gelegenheid voordoet, treden wij op met een keuze uit ons basisrepertoire uit de programma’s van vorige jaren.

Voorbereiden van een programma…

Over het algemeen wordt twee tot drie jaar van tevoren begonnen met de voorbereiding van een nieuw programma. Er moet worden nagedacht over inhoud van het programma. Vaak kiezen we voor een centraal thema, waarbij teksten en muziek worden gezocht, en componisten en organisaties om mee samen te werken. Als gekozen wordt voor een compositieopdracht moet daarvoor een componist gezocht worden. Ook met subsidiegevers is vaak al vroegtijdig contact.

Hiervoor wordt uit het koor een voorbereidingsgroep gevormd. De algemene ideeën over inhoud en artistieke kant van het programma worden besproken tijdens de ledenvergadering.

Wij proberen altijd om aan die herdenking iets nieuws mee te geven. Soms wordt muziek speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd of bewerkt of wordt gezocht naar muziekstukken die nog niet vaak in Nederland zijn uitgevoerd. Het is de bijzondere combinatie van herdenkingsconcert met nieuwe of in Nederland weinig uitgevoerde muziek, die de concerten zo bijzonder maken.

Verder streven wij ernaar om opdrachten te verschaffen aan (‘minder bekende’) kunstenaars, en ze daar volwaardig voor te belonen. Vanaf 1979 is er ieder jaar op 4 en/of 5 mei een concert geweest waarbij werken werden uitgevoerd van o.a. Brecht en Eissler, Sjostakovitsj, Theodorakis, Nederlandse, Jiddische, Zuid-Afrikaanse, Joegoslavische en Latijns-Amerikaanse componisten.

Programmagroep 2019 aan het werk v.l.n.r. Wim Berg (namens bestuur), Emmy Bremer, Simon Gjaltema, Elly Landman en Monique Wientjes

…uitvoeren…

In september begint de repetitieperiode voor de concerten in mei van het jaar daarop. Dan is in grote lijnen bekend wat we gaan uitvoeren. Een programmagroep, bestaande uit leden van het koor, zorgt voor de praktische voorbereiding van de concerten. Deze groep zorgt voor de bladmuziek e.d. en voor hulp en toelichting tijdens de repetities en algemene ledenvergaderingen.

In geval van een compositieopdracht onderhoudt zij contact met de componisten en tekstschrijvers. In overleg met componist en dirigent wordt een keuze gemaakt uit eventuele solisten en/of instrumentalisten.

Verder bestaat een groot deel van de activiteiten uit het verzorgen van de vormgeving van het programma (concertlocaties, decor en kleding van het koor, programmaboekje, PR, persberichten, programmaboekje etc.).

Concert 4 mei 2018 Lutherse Kerk Groningen

… en repeteren

Repetities vinden plaats op donderdagavond. Regelmatig doen we mee aan concerten tussendoor: de Kristallnacht, een concert in Emden, een concertje ter afsluiting van het seizoen. Daarvoor putten we meestal uit voor ons al bekend repertoire. Maar dat vraagt natuurlijk wel om even herinneren en oefenen.

In januari hebben we een koorweekend. Het nieuwe repertoire staat dan in de grondverf. Door het jaar heen hebben we doorgaans enkel zaterdagen een oefendag. Om eens lekker de puntjes op de i te zetten van een stuk. Of alvast wat te oefenen met muzikanten die bijdragen aan het concert. Of voor een workshop met een professionele zangpedagoog.

Koorweekend 2019 eerste gezamenlijke repetitie met fanfare De Eendracht