Geschiedenis

De vereniging 4 Mei-Projekt is ontstaan in 1979. In november 1978 namen Jan Lameris, die in dat jaar zijn diploma koordirectie had behaald, en Max de Ruiter van het ANJV-koor het initiatief om een nieuw koor op te richten. Een koor dat een brug zou moeten slaan tussen een klassiek koor en een actiekoor.

Voortbordurend op het concert van het ANJV-koor op 4 mei 1977 èn het afstudeerproject van Jan Lameris, ‘Die Mutter’ van Brecht en Eissler, werd het plan opgevat voor een concert op 4 mei 1979. Omdat het de bedoeling was het project op 4 mei uit te voeren, noemde het koor zich in de wandelgangen al gauw het 4 Mei-Projekt. Hoewel het koor officieel nog niet zo heette, kwam deze naam ook terug in het door Henri de Wolf ontworpen vignet, dat op het programmaboekje stond.

Wim Jurg en Ronnald Poelman werden gevraagd een stuk te schrijven over de betekenis van 4 mei voor mensen die de oorlog niet hebben meegemaakt. Het stuk zou de verbinding moeten leggen tussen ‘fascisme toen’ en ‘fascisme nu’. Het resultaat was ‘Het was in mei’ een compositie die altijd sterk met het 4 Mei-Projekt verbonden is gebleven. Het eerste programma kreeg de titel ‘Eén in de strijd tegen het fascisme’.

Ledenbrief waarmee 4 Mei-projekt werd opgericht.

Het concert op 4 mei en het Sjostakovitsj-concert in november van datzelfde jaar vonden enorme weerklank. Er was duidelijk behoefte aan een alternatieve vorm van herdenking die een verband legt met de hedendaagse strijd voor vrede en sociale rechtvaardigheid. Ook de bijzondere keuze van muziekstukken werd door het publiek gewaardeerd. Daarom besloot een aantal mensen bij elkaar te blijven.

Na het oprichtingsjaar werden er meer concerten georganiseerd en een stevige organisatie gevormd. In 1980 werd de vereniging het 4 Mei-Projekt statutair opgericht. Het boek Het was in mei – 10 jaar 4 Mei-Projekt geeft een uitgebreide beschrijving van de oprichtingsperikelen en de eerste jaren van het bestaan van het koor.