Organisatie

Het 4 Mei-projekt is een vereniging. De leden zijn ‘de baas’. We hebben een bestuur voor het dagelijkse reilen en zielen. Werkgroepen breiden het programma voor, doen de PR en de fondsenwerving, verzorgen de website en nieuwsbrieven, enzovoort.

Bestuur

Bestuur per januari 2017: Harry Berghuis, Wim Berg, Rita Willink (secretaris), Cock Voorn (voorzitter, tevens penningmeester) en Eric Sander.

Het bestuur draagt verantwoordelijkheid voor het beleid en de gang van zaken op lange termijn in de vereniging en het koor. Het bestuur vergadert 1 à 2 keer per maand. Besluiten over programma’s, concerten en eventuele andere belangrijke zaken worden genomen tijdens algemene ledenvergaderingen. Het bestuur van de vereniging bestaat uit 5 personen. Alleen de voorzitter wordt in die functie door de algemene vergadering gekozen. De taken in het bestuur worden onderling verdeeld.

De Projektor

De 4 Mei Projektor is het mededelingenblad voor alle in de vereniging actieve groepen met daarnaast ruimte voor bijdragen van individuele leden. Ook dient het als discussieplatform.