Vrienden

DONATIES en ANBI-status

 

anbi-logo

Wilt u ons steunen?

Een aantal mensen ondersteunt het 4 Mei-Projekt met giften en/of activiteiten. Daar zijn we altijd erg blij mee. We zijn ook steeds op zoek naar nieuwe donateurs. Giften kunt u overmaken op rekening NL30 INGB 0004 241193 van het 4-Mei Projekt.

Donateurs worden op de hoogte gehouden van onze concerten en andere activiteiten. Bij een donatie van 35 euro of meer krijgt u een vrijkaartje voor een concert naar keuze. Bij een bijdrage van 65 euro of meer krijgt u er twee. In dat geval graag bij uw overboeking aangeven voor welk concert u (een) vrijkaart(en) wilt. Of een mailtje sturen aan info@4meiprojekt.nl met de naam die bij de overboeking is gebruikt.

Als u ons wilt steunen met een gift, dan is dat sinds 2014 ook belastingtechnisch interessant.

Het 4 Mei Projekt is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Anbi). Dat betekent dat een periodieke gift aan het 4 Mei Projekt per 2014 meteen aftrekbaar is voor de belasting, zonder dat u boven een bepaalde drempel hoeft te komen met een bedrag. Dus ook voor kleine bedragen geldt dat. En het is zelfs aftrekbaar voor 125%.

Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Er moet een contract worden opgemaakt. Vul daarvoor dit formulier in, druk het af, onderteken het en stuur het naar Vereniging 4 Mei-Projekt,  Groningerweg 47, 9321 TA Peizermade, t.a.v. Cock Voorn. Scannen en mailen aan info@4meiprojekt.nl kan ook.
  • Er moet minimaal 5 jaar achtereen een (ongeveer) even groot bedrag worden geschonken.

Voor vragen of opmerkingen graag contact opnemen met de voorzitter/penningmeester, Cock Voorn, tel 050-5033803 of info@4meiprojekt.nl.


Gegevens 4 Mei-Projekt, relevant voor ANBI-status

Naam van de instelling Vereniging 4 Mei-Projekt
RSIN 005531846
Postadres Groningerweg 47, 9321 TA Peizermade
Doelstelling De vereniging, in haar ontstaan geïnspireerd door het antifascistische verzet tijdens de tweede Wereldoorlog, heeft tot doel het organiseren en stimuleren van culturele activiteiten, waarin betrokkenheid wordt uitgedrukt met bewegingen voor vrede en sociale rechtvaardigheid.De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van activiteiten op 4 mei van elk jaar (met name een concert in de stad Groningen) en het geven van opdrachten aan kunstenaars.

Bij het uitvoeren van het doel streeft de vereniging ernaar dat degenen die betaalde diensten aan de vereniging verrichten daarvoor volgens de geldende normen worden gehonoreerd en dat de toegangs- en deelnemingsprijzen zo laag zijn dat de activiteiten van de vereniging toegankelijk zijn voor alle lagen van de bevolking, waaronder speciaal de minder draagkrachtigen.

Beleidsplan Naar beleidsplan 2015..
Naam en functie van de bestuurders Voorzitter/penningmeester Cock Voorn: vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte samen met de secretaris; Cock Voorn is tevens verantwoordelijk voor financiëel beleid en uitvoering; beschikt over banksaldi;Secretaris Rita Willink: vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte samen met de voorzitter;

Overige bestuurders, Eric Sander en Harry Berghuis: besturen de vereniging samen met voorzitter, penningmeester en secretaris. De ledenvergadering is het hoogste orgaan.

Beloningsbeleid Bestuursleden krijgen geen vergoeding. Voor het overige zie doelstelling.
Zie eindverslag programma 2014, Wie hoort mij?!..
Financiële verantwoording Naar jaarrekening 2014..

Vereniging 4 Mei-Projekt
Groningerweg 47
9321 TA Peizermade
Voorzitter: Cock Voorn
info@4meiprojekt.nl