Vrienden

DONATIES en ANBI-status

anbi-logo

Wilt u ons steunen?

Een aantal mensen ondersteunt het 4 Mei-Projekt met giften en/of activiteiten. Daar zijn we altijd erg blij mee. We zijn ook steeds op zoek naar nieuwe donateurs. Giften kunt u overmaken op rekening NL02 TRIO 0379 4233 59 van het 4 Mei-Projekt.

Donateurs worden op de hoogte gehouden van onze concerten en andere activiteiten. Bij een donatie van 35 euro of meer krijgt u een vrijkaartje voor een concert naar keuze. Bij een bijdrage van 65 euro of meer krijgt u er twee. In dat geval graag bij uw overboeking aangeven voor welk concert u (een) vrijkaart(en) wilt. Of een mailtje sturen aan info@4meiprojekt.nl met de naam die bij de overboeking is gebruikt.

Als u ons wilt steunen met een gift, dan is dat sinds 2014 ook belastingtechnisch interessant.

Het 4 Mei Projekt is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Anbi). Dat betekent dat een periodieke gift aan het 4 Mei Projekt per 2014 meteen aftrekbaar is voor de belasting, zonder dat u boven een bepaalde drempel hoeft te komen met een bedrag. Dus ook voor kleine bedragen geldt dat. En het is zelfs aftrekbaar voor 125%.

Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Er moet een contract worden opgemaakt. Vul daarvoor het formulier in dat u kunt vinden op de site van de Belastingsdienst, druk het af, onderteken het en stuur het naar Vereniging 4 Mei-Projekt,  Wilkemaheerd 56A, 9736 BN Groningen, t.a.v. Simon Gjaltema. Scannen en mailen aan info@4meiprojekt.nl kan ook.
  • Er moet minimaal 5 jaar achtereen een (ongeveer) even groot bedrag worden geschonken.

Voor vragen of opmerkingen graag contact opnemen met de penningmeester, Simon Gjaltema, tel 06-83318775 of info@4meiprojekt.nl.


Gegevens 4 Mei-Projekt, relevant voor ANBI-status

Naam van de instellingVereniging 4 Mei-Projekt
RSIN005531846
PostadresWilkemaheerd 56A, 9736 BN Groningen
DoelstellingDe vereniging, in haar ontstaan geïnspireerd door het antifascistische verzet tijdens de tweede Wereldoorlog, heeft tot doel het organiseren en stimuleren van culturele activiteiten, waarin betrokkenheid wordt uitgedrukt met bewegingen voor vrede en sociale rechtvaardigheid. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van activiteiten op 4 mei van elk jaar (met name een concert in de stad Groningen) en het geven van opdrachten aan kunstenaars.

Bij het uitvoeren van het doel streeft de vereniging ernaar dat degenen die betaalde diensten aan de vereniging verrichten daarvoor volgens de geldende normen worden gehonoreerd en dat de toegangs- en deelnemingsprijzen zo laag zijn dat de activiteiten van de vereniging toegankelijk zijn voor alle lagen van de bevolking, waaronder speciaal de minder draagkrachtigen.

BeleidsplanNaar beleidsplan 2023..
Naam en functie van de bestuurdersVoorzitter Johanna Nab: vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte samen met de secretaris; Secretaris Wim Berg: vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte samen met de voorzitter; Penningmeester Simon Gjaltema: verantwoordelijk voor financieel beleid en uitvoering; beschikt over banksaldi
Overige bestuurders, Jeannette Wijbenga en Harry Berghuis: besturen de vereniging samen met voorzitter, penningmeester en secretaris. De ledenvergadering is het hoogste orgaan.
BeloningsbeleidBestuursleden krijgen geen vergoeding. Voor het overige zie doelstelling.
Financiële verantwoordingNaar jaarrekening 2021..

Vereniging 4 Mei-Projekt
Wilkemaheerd 56A, 9736 BN Groningen
Voorzitter: Johanna Nab

info@4meiprojekt.nl