Logo 4 Mei-Projekt

In 2014 heeft het 4 Mei-Projekt voor een nieuw logo gekozen. In het oude logo, in de begindagen van het 4 Mei-Projekt ontworpen door de Groninger kunstenaar Henri de Wolf, nam de davidster een centrale plaats in, gecombineerd met een stijlvol 30-er jaren lettertype.

Het was juist de associatie met de davidster in de vlag van Israël die de laatste jaren steeds meer bezwaren opriep, zowel bij koorleden als bij het publiek. Het nieuwe logo is ontworpen door kunstenaar en grafisch ontwerper Flip Drukker.

Het nieuwe logo, kort verantwoord door zijn ontwerper, Flip Drukker

Het logo is een illustratie van driehoeken gecombineerd met de verenigingsnaam. De driehoeken-driehoek mag duidelijk zijn: het betreft de driehoeken die de Duitsers in de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw als etiket plakten op alle bevolkingsgroepen die zij als inferieur en/of vijand van de staat beschouwden, díe verdrukten in de maatschappij waarvoor 4MP het grofweg opneemt:

Roze-homo’s etc. / rood- politieke gevangenen
Groen-criminelen
Zwart-a-socialen, werkschuwen
Blauw-immigranten
Paars-jehova’s etc.
Geel(ster)-joden

De kleuren zijn ‘versomberd’, door ze met iets grijzigs of zwart te mengen; de uitstraling wordt er serieuzer door, het zou er anders bovendien te vrolijk uitzien. Die ‘vergrauwing’ maakt daarnaast dat alle kleuren iets gemeenschappelijks krijgen. Daardoor wordt de driehoek ook meer een geheel.

De naam is in tweeën geknipt:

De ‘aktivistiese’ handgeschreven inhoud, de emotioneel beladen datum – als graffiti op een muur geschilderd in de stad – een tikkeltje brutaal-dwarsig rood
Het zakelijke ‘project’: een geheel van activiteiten om in een tijdelijke organisatie binnen gestelde condities een vooraf gedefinieerd resultaat te bereiken (definitie Wikipedia) in de kapitaal gezette Gill, in degelijk, koel en zakelijk blauw als degelijke basis van het geheel.

Samen leveren die een spannend contrast op terwijl ze in het geheel toch samen een eenheid vormen. Alle onderdelen zó samengevoegd dat ze een dynamisch en speels, maar toch evenwichtig geheel vormen.