Sponsoren en subsidiënten

De uitvoering en voorbereiding van ‘Verboden Stemmen’, ons programma voor 2024, wordt mogelijk gemaakt door de volgende organisaties. We zijn blij met hun steun.

Stichting Beringer Hazewinkel is een particulier vermogensfonds voor het stimuleren van eigentijdse kunst, zowel beeldende kunst als podiumkunsten in de provincies Groningen en Drenthe. De projecten dienen een bovenregionale uitstraling te hebben. De stichting vindt het van belang om aan artistieke vernieuwing en kwaliteit bij te dragen en in het bijzonder aan het bevorderen van talentontwikkeling.

Stichting Beringer Hazewinkel

Met steun van deze fondsen en met de aankoop van kaarten voor onze voorstelling kunnen wij jonge acteurs en musici deel laten nemen, zelf compositieopdrachten geven en maatschappelijk relevante voorstellingen maken. Programma’s met muziek die er toe doet.

De uitvoering en voorbereiding van het programma van 2023 ‘Verkeedr Verbonden’ werd naast door het bovenstaande fond, mogelijk gemaakt door de volgende organisaties. We zijn blij met hun steun.

Cultuur verbindt ons. We hebben elkaar nodig. Want zonder ons geen cultuur. En zonder cultuur geen ons. Daarom investeert het Prins Bernhard Cultuurfonds elk jaar 35 tot 40 miljoen euro in cultuur en natuur in meer dan 3.500 projecten in Nederland en het Caribisch deel van ons Koninkrijk.

het Prins Bernhard Cultuurfonds

Het doel van de Kunstraad is om een bijdrage te leveren aan het culturele klimaat in Groningen. Dit doet de Kunstraad enerzijds door het verstrekken van adviezen en subsidies in de kunstensector. Anderzijds adviseert de Kunstraad de gemeente Groningen en de provincie Groningen over kunst- en cultuurbeleid.

Kunstraad Groningen