4 Mei 2021

Net als vorig jaar geen stille tocht, geen stille menigte op het Martinikerkhof en geen concert van ons koor op 4 mei.

In plaats daarvan presenteren we op 4 mei 2021 ‘Walls Between People’, de film die Herman Kemp heeft gemaakt van ons concert 10 jaar geleden. Uit nostalgische overwegingen begint de film om 21:00 uur, zaal open 20:45 uur.

Afb voorstelling 2011

De uitzending vindt plaats in een besloten ZOOM-bijeenkomst met maximaal 100 deelnemers.
Aanmelding is daarom noodzakelijk, en dat kan via dit formulier.

Toelating is op basis van volgorde van aanmelding. Je krijgt een ontvangstbevestiging van je aanmelding en op 3 mei een bericht met een link naar de voorstelling en een korte toelichting.

Programma

‘Zaal’ open: 20:45 uur. Om 21:00 uur gaat de deur op slot en begint de voorstelling na een kort welkomstwoord van de voorzitter Johanna Nab. Tot 21:00 uur en na afloop (ca. 22:10 uur) kunnen bezoekers nog met elkaar kletsen.

Toelichting op het programma

Het 4 Mei-Projekt is een gemengd koor dat jaarlijks een cultureel programma brengt, waarin de 4 meiherdenking wordt gekoppeld aan een actueel maatschappelijk thema. In 2011 is gekozen voor ‘Walls Between People’ .

Door de eeuwen heen hebben mensen altijd muren gebouwd. Om zichzelf te beschermen, maar ook om zich van andere mensen af te zonderen. Iedereen kent de Berlijnse Muur, die niet meer bestaat. Op veel plaatsen in de wereld zijn er echter nog dergelijke muren, of hekken die families scheiden , mensen belemmeren in hun bewegingen en bevolkingsgroepen beletten om met elkaar samen te leven , elkaar te leren kennen en begrijpen.

Tijdens de muziekvoorstelling zijn al deze muren aan bod gekomen door middel van liederen, composities en dans uit de gebieden rond de muren , ondersteund door een videopresentatie. De meeste liederen worden uitgevoerd door het koor van het 4 Mei-Projekt, met belangrijke rollen voor muziekgroep La Mimouna, jongenssopraan Twan van der Wolde.

De muziekvoorstelling is destijds uitgevoerd onder leiding van de toenmalige dirigent Pieter Kole en onder regie van Tim Meeuws. Gelijktijdig met de uitvoeringen was ook de fototentoonstelling Walls Between People uit 2008 van het Rode Kruis te bekijken.

Velen hebben aan dit programma meegewerkt. Behalve het koor van het 4 Mei-Projekt, muziekgroep La Mimouna, jongenssopraan Twan van der Wolde, Hanzehogeschool Groningen (Dansacademie Noord-Nederland, Academie Minerva) en anderen, zie daarvoor het programmaboekje dat u hier kunt bekijken of downloaden.

Naar aanmeldingsformulier

Bekijk of download programmaboekje