Meezingen met het 4 Mei-Projekt?

40 jaar 4 Mei-Projekt:
Meezingen Jubileumprogramma 2019 ‘Over Grenzen’ ?

(door Elly Landman)
Al veertig jaar zingt het 4 Mei-Projekt over vrede en sociale rechtvaardigheid. Zingen speelt een belangrijke rol in onderlinge verbondenheid tussen mensen, tussen volkeren en individuen. Het geeft hoop en kracht om door te gaan.

KIJK ‘OVER GRENZEN’ EN ZING MEE!!
We zoeken daarom ook graag opnieuw verbinding met oud-koorleden om samen met ons het jubileumprogramma uit te voeren. We zingen o.a. een nieuwe compositie voor koor- en blaasmuziek van componist en dirigent Robert Ramaker, prachtige Baltische liederen, het Sanctus uit ‘A Mass for Peace’ van Karl Jenkins en een aantal eerder uitgevoerde koorwerken van Dmitri Sjostakovitsj en Vojislav Kostic (Zigeunerverhaal). De koormuziek wordt afgewisseld met blaasmuziek door Muziekgezelschap De Eendracht.
Voor ervaren zangers lijkt ons een repetitieperiode vanaf januari 2019 voldoende (maar eerder mag natuurlijk ook). Je kunt je daarvoor opgeven via info@4meiprojekt.nl.
We vragen voor deze periode geen contributie, maar wel een financiële bijdrage voor het koorweekend op 26 en 27 januari 2019.

 

Programmaboekjes 1979-2017
Programmaboekjes 1979-2017

JUBILEUMPROGRAMMA 2019 ‘OVER GRENZEN’
In het jubileumprogramma ‘Over Grenzen’ verbindt het 4 Mei-Projekt de eigen muzikale geschiedenis met de belangrijkste ontwikkelingen in Europa in de afgelopen 40 jaar. In die veertig jaar is veel veranderd: dictaturen vielen en grenzen werden opengesteld (Berlijnse Muur / IJzeren Gordijn). Aanvankelijk was er grote vreugde over de bevrijding van de dictatuur en het openstellen van de grenzen, maar al snel ontstond een bloedige oorlog in het uiteengevallen Joegoslavië en een hevige strijd over nieuwe grenzen. Velen ontvluchtten het oorlogsgeweld en trokken naar het veilige en rijke noorden van Europa. Ook kwamen er vele vluchtelingen uit door oorlogen, conflicten en armoede geteisterde landen in het Midden-Oosten en Afrika. De komst van die vluchtelingen riep in Europa soms bange gevoelens en xenofobe reacties op, maar zeker ook mooie bewegingen van warm welkom , introductie en begeleiding in het voor hen zo onbekende nieuwe land.  In ons jubileumprogramma willen wij zingen over wat ons bindt, over grenzen heen kijken en zoeken naar overeenkomsten in culturen.
.
Het Jubileumprogramma 2019 wordt uitgevoerd met het oudste muziekgezelschap van Nederland ‘De Eendracht’ uit Ezinge, een ‘fanfare met houtblazers’. Dankzij haar lange geschiedenis (vanaf 1816) heeft zij vele prachtige muziekstukken op haar repertoire, die prachtig passen in het thema van ons jubileumprogramma over een veranderend Europa.

Het programma ‘OVER GRENZEN’ is opgebouwd rond verschillende hoofdthema’s, die in grote lijnen de ontwikkelingen in Europa in de laatste veertig jaar weergeven, maar we beginnen met de oorsprong van ons 4 Mei-Projekt, dat in zijn ontstaan geïnspireerd werd door het anti-fascistisch verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. De verschillende koor- en blaasmuziekstukken per thema worden ondersteund door een PROJECTIE van historische foto- en filmbeelden.

PLANNING CONCERTDATA EN LOCATIES

  • Zondag 14 april  /  15.00 uur  /  Natuurmuseum Leeuwarden
  • Zaterdag 4 mei   /  21.00 uur  /  De Oosterpoort, Groningen
  • Zondag  12 mei  /  18.00 uur  /  Emden, Duitsland