Over Grenzen – 2019

Bekijk of download hier de flyer (pdf)..

Jubileumprogramma 2019

‘Over Grenzen’

 

 ‘Ik hou van grenzen, maar niet van begrenzing’                                                                                                     naar Leo Vroman

Concertdata en Locaties  

  • Zondag 14 april /  15.00 uur  /  Leeuwarden
  • Zaterdag 4 mei /  21.00 uur  /  De Oosterpoort, Groningen
  • Zondag 12 mei  /  17.00 uur  /  Emden

Het 4 Mei-Projekt viert in 2019 zijn 40-jarige jubileum.

Al veertig jaar zingen wij over vrede en sociale rechtvaardigheid. Zingen speelt een belangrijke rol in onderlinge verbondenheid tussen mensen. Tussen volkeren en tussen individuen. Het geeft hoop en kracht om door te gaan.

In die veertig jaar is er in Europa veel veranderd. Dictaturen vielen, grenzen werden opengesteld en grote migratiestromen van oorlogsslachtoffers en van arbeidsmigranten kwamen op gang naar het veilige en rijke noorden van Europa.

Dit leidt daar tot angst voor verlies van identiteit, macht en welvaart. En tot haat en wantrouwen jegens de ‘anderen’. Maar ook tot mooie tegenbewegingen van warm welkom. Een muzikaal programma over een veranderend Europa in de afgelopen veertig jaar lijkt een mooie verbinding met ons eigen veertigjarig bestaan en de ideeën, waar het 4 Mei-Projekt voor staat.

Programmaboekjes 1979-2018

Het jubileumprogramma van het 4 Mei-Projekt is opgebouwd rond verschillende hoofdthema’s en zal worden ondersteund door filmbeelden. Koormuziek wordt afgewisseld met blaasmuziek. Maar we beginnen met de oorsprong van ons 4 Mei-Projekt: het herdenken van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

We gaan ons jubileumprogramma 2019 uitvoeren samen met Muziekgezelschap De Eendracht uit Ezinge. De Eendracht – een ‘fanfare met houtblazers’ – is het oudste muziekgezelschap van Nederland, opgericht in 1816. Dankzij haar lange geschiedenis heeft zij vele prachtige muziekstukken op haar repertoire, die prachtig passen in het thema van het jubileumprogramma over een veranderend Europa in de laatste veertig jaar. Solisten van De Eendracht zullen het koor van het 4 Mei-Projekt begeleiden.

Het jubileumprogramma is opgebouwd rond verschillende hoofdthema’s en zal worden ondersteund door filmbeelden. Koormuziek wordt afgewisseld met fanfaremuziek. Maar we beginnen met de oorsprong van ons 4 Mei-Projekt: het herdenken van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Voor deze unieke combinatie van koor en blaasmuziek is een compositie gemaakt door Robert Rademaker.

 

 

 

Programma 2019  ‘Over Grenzen’

Het muzikale programma is opgebouwd rond verschillende hoofdthema’s, die in grote lijnen de ontwikkelingen in Europa van de laatste veertig jaar weergeven. Deze worden ondersteund door filmbeelden. Maar we beginnen met de oorsprong van ons 4 Mei-Projekt: het herdenken van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Herdenking WOII                                                                             

 • Koor/Eendracht: ‘Sanctus ’uit ‘A Mass for Peace’, Karl Jenkins
 • Filmbeelden: Herdenking / Slachtoffers WOII

Koude oorlog                                                                                   

 • Koor: ‘Russische Liederen’, Dmitri Sjostakovitsj
 • Eendracht: Vento dell’ Est
 • Filmbeelden: Stasi / Das Leben der Anderen

Uiteenvallen Sovjet-Unie / Val van de Berlijnse muur                    

 • Koor: Baltische Koormuziek
 • Eendracht: ‘Three Aspects of Kurt Weill’, Peter Kleine Schaars
 • Filmbeelden: Afbreken standbeelden Lenin, Stalin, Tito / Berlijnse Muur

Oorlog en migratie:                                                                        

 • Koor : ‘Zigeunerverhaal’, Vojislav Kostic
 • Eendracht: ‘Eendracht 200, deel 2: Treurmars’, Joop van der Linden
 • Filmbeelden: stromen vluchtelingen / beelden ‘nieuwe muren’

Zingen over alle grenzen                                                                 

 • Koor én Eendracht: Nieuwe compositie voor gemengd koor en orkest in opdracht van het 4 Mei-Projekt: ‘Er zijn Grenzen’, Robert Ramaker
 • Filmbeelden: Europees Parlement / Bevrijdingsfeesten / Democratische Projecten

 

 

Naar website in nieuw venster

Het project ‘Over Grenzen’, uitgevoerd in Emden (D), wordt in het kader van het INTERREG V A Programma Deutschland-Nederland mede gefinancierd met middelen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door de provincies Drenthe, Fryslan en Groningen alsmede de deelstaat Niedersachsen.

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.