Programma 2017 – Chains of Hope

Het programma voor onze concerten in 2017 heeft de titel “Chains of hope”. Het thema is voorvechters.

Het programma bestaat uit de volgende werken:

Requiem deel 1 – voor gemengd koor en slagwerk
Componist Alfred Schnittke, bewerkt door Pieter Kole

Chain of Hope – voor gemengd koor, actrice, bariton en piano
Componist Libby Larsen, libretto van Jeanne Soderberg, Kathleen Holt en Libby Larsen. Gebaseerd op teksten van Frederick Douglass, Amy Post, Susan B. Anthony en Elisabeth Cady Stanton

Drie Wiegeliedjes opus 49 – voor gemengd koor a capella
Tekst en melodie traditioneel
Componist Henryk Mikolaj Gorecki

I dream of Peace – voor gemengd koor en slagwerk
componist Libby Larsen, op teksten van kinderen uit voormalig Joegoslavie (geselecteerd uit de bundel I Dream of Peace, UNICEF/ HarperCollins, 1994).

De teksten van de liederen die niet zijn opgenomen in het programmaboekje, zijn hier te bekijken. Dat geldt eveneens voor het libretto van Chain of Hope.

Koor 4 Mei-Projekt o.l.v dirigent Pieter Kole, en m.m.v.

Joyce Louiza, actrice
Kees Boomsma, bariton
Olga Karelova, piano
Tsjisse de Jong, marimba en slagwerk
Jarick Bruinsma, slagwerk
Anne van Lissa, dramaturge

De regie van het programma is in handen van Ton Rohde (www.tonrohde.nl)

Licht en geluid: Louwrens Ellens

Joyce LouizaKees Boomsma, baritonTon Rohde, regie
Olga Karelova Tsjisse de JongJarick Bruinsma.

Toelichting

Bij het 4 Mei-Projekt is het gebruikelijk dat een voorbereidingsgroep uit de vereniging verantwoordelijk is voor de muziekkeuze. In 2017 staat dirigent Pieter Kole 20 jaar voor het koor. Om dit te vieren, heb-ben we de rollen omgedraaid en Pieter gevraagd vanuit zijn eigen ervaring met een thema te komen en daar de muziek bij te zoeken: dit programma is ‘The Director’s Choice’! Pieter heeft voor 2017 een selectie van werken gemaakt rond het thema ‘Voorvechters voor mensenrechten’. Om dit programma gestalte te geven werken we samen met een aantal musici en een actrice. Pieters grote wens om een keer een stuk uit te voeren met een actrice, koor, solo en instrumentale begeleiding, wordt hiermee gerealiseerd. Zowel voor de dirigent als voor het koor een mooie nieuwe ervaring!


Programmagroep 2017 (zonder Pieter Kole):Bea Koerts, Hinke de Boer, Alian Bergsma, Ellie Rohde, Liesbeth Volbeda.

Thema ‘De voorvechters’

Het thema is de geschiedenis van de voorvechters van de mensenrechten. We denken daarbij aan mensen zoals Martin Luther King, Desmond Tutu, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Eleanor Roosevelt, Malala Yousafzai. Wat hebben ze gedaan, wat hebben ze ervoor over gehad en geofferd. Dit is een thema dat goed past in de inmiddels 37-jarige geschiedenis van het 4 Mei-Projekt. De titel van het programma ‘Chains of Hope’ verwijst naar de theatrale compositie ‘Chain of Hope’, zie libretto.

Het begint allemaal met het recht op vrijheid om mens te zijn. Opkomen voor hen die hiervan beroofd zijn, je uitspreken met gevaar voor eigen leven. Vrij mens, vrij om mens te zijn, ongeacht geslacht, ras, geaardheid of achtergrond.

Wat kunnen wij leren van voorvechters van mensenrechten? Als we dat weten en bereid zijn van hen te leren, dan kunnen we opnieuw beginnen (‘We could start anew’, citaat uit deel 6 van I Dream of Peace). Wat is recht? Waar hebben we eigenlijk recht op en waarom? En is dat wel ‘terecht’?

Muzikale uitwerking thema

Het programma is opgebouwd langs een aantal koorwerken en wordt afgewisseld met monologen en/of dialogen. De actrice draagt door monologen of dialogen een aantal teksten van voorvechters voor.

In Amsterdam, 23 april zingt het koor Straat en Dijk een deel van het programma met ons samen.


Koor Straat en Dijk.


Dirigent Pieter Kole


Anne van Lissa


Libby Larsen


Libretto
Chain of hope


Alfred Schnittke


Henryk Górecky


Beluister Lullaby 1.van Henryk Górecky in Emden, 4Mei-Projekt, 6 november 2016..